Kalendář akcí

Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Jednání Zastupitelstva obce

28. 11. 2018 od 18:00

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání) – konečný program bude zveřejněn 20. 11. 2018:

 

 1. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
 2. Vyjádření nájemců sportovního areálu Koupaliště, projednání.
 3. Jmenování zástupce obce ve školské radě.
 4. Zimní dotace spolkům.
 5. Aktualizace smlouvy s vodárnami.
 6. ČOV – provozování po dostavbě nové čistírny odpadních vod.
 7. VŘ: Dozor ČOV.
 8. Průběh akce „Bezpečná chůze Nové Středokluky“.
 9. Průběh akce „Rekonstrukce zahrady MŠ“.
 10. VŘ: Energie pro roky 2019-2020.
 11. VŘ: Rekonstrukce bytů v č.p. 68.
 12. VŘ: Dveře ZŠ
 13. Havarijní stav Lidická
 14. Informace o dokončení Multifunkčního školního hřiště.
 15. Architektonická soutěž na veřejná prostranství obce – souhlas s podáním žádosti o dotaci
 16. Změna pořizovatele ÚP obce Středokluky – VŘ.
 17. Žádost o odprodej pozemků p.č. 332/1 a 332/3 v k.ú. Středokluky obci Středokluky.
 18. Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2019 MŠ Středokluky, p. o.
 19. Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2019 ZŠ Středokluky, p. o.
 20. Rozpočtové opatření č. 9/2018
 21. Stanovení výše poplatku za svoz odpadů na rok 2019
 22. Návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu na rok 2019 obce Středokluky.
 23. Smlouva o obstarání věci – Psí útulek Bouchalka.
 24. Diskuze

Podklady k jednání budou postupně přidávány.

 1. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
  Zastupitelé Irena Šebková a Jan Petrů ještě nesložili slib zastupitele.
 2. Vyjádření nájemců sportovního areálu Koupaliště, projednání.
  Obec byla požádána nájemci sportovního areálu o možnost veřejného vyjádření k jejich situaci.
 3. Jmenování zástupce obce ve školské radě.
  Dosavadní zástupce ve školské radě je p. Paznocht, zastupitelstvo se dohodlo, že dojde ke změně za místostarostu p. Kuchaře.
 4. Zimní dotace spolkům.
  Dle Pravidel schvaluje Zastupitelstvo dotační výzvu. Následně budou mít spolky dostatek času žádat o dotace. Bude projednána především výše příspěvku na období od ledna do srpna 2019.
 5. Aktualizace smlouvy s vodárnami.
  Středočeské vodárny, a.s., které jsou výhradním dodavatelem pitné vody do našeho veřejného vodovodu požádaly o aktualizaci smlouvy s obcí.
 6. ČOV – provozování po dostavbě nové čistírny odpadních vod.
  Blíží se počátek intenzifikace čistírny odpadních vod. S tímto projektem souvisí také budoucí provozování. Vše je svázáno velice přísně dotačními podmínkami. Zatím je předpokládáno, že obec bude čističku provozovat sama svými prostředky. Přesto je nutné započíst diskuzi, zda to bude takto pro obec výhodnější než provozování firmou na základě koncesního řízení.
 7. VŘ: Dozor ČOV.
  S výstavbou ČOV je nutné připravit veřejnou zakázku na technický dozor investora, který bude zastupovat obec při stavbě.
 8. Průběh akce „Bezpečná chůze Nové Středokluky“.
  Starosta bude informovat o výběru zhotovitele a aktuálním průběhu stavby.
 9. Průběh akce „Rekonstrukce zahrady MŠ“.
  Starosta bude informovat o průběhu stavby. Zároveň by měl být připraven dodatek smlouvy s vícepracemi.
 10. VŘ: Energie pro roky 2019-2020.
  Obec pravidelně soutěží dodavatele energií na kalendářní rok (od března do března), proto je vhodné již začít připravovat zakázku na příští rok.
 11. VŘ: Rekonstrukce bytů v č.p. 68.
  Obec má několik prázdných bytů v domě č.p. 68. Dva z nich by bylo vhodné rekonstruovat.
 12. VŘ: Dveře ZŠ
  Zastupitelstvo se dohodlo, že proběhne třetí kolo výběrového řízení na realizaci dveří do základní školy.
 13. Havarijní stav Lidická
  Starosta dlouhodobě urguje KSUS, provozovatele komunikace Lidická, k nápravě propadu v její dolní polovině. Krajská správa silnic odfrézovala svrchní vrstvu asfaltu, byly objeveny objemné kaverny. Jelikož k jejich propadu došlo v souvislosti s nekvalitní výstavbou kanalizace, opravu musí zajistit obec. Vzhledem k situaci byla zakázka zadána firmě Perrot, s.r.o. na základě výjimky ze Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu. Finální vrstvu bude realizovat Středočeský kraj.

Podrobnosti

Datum:
28. 11. 2018
Čas:
18:00
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
,

Pořadatel

Obec Středokluky
Email
obec@stredokluky.cz
View Pořadatel Website

Místo konání

Obecní servis
Kladenská 117
Středokluky, Středočeský 25268 Česká republika
+ Google Mapa
View Místo konání Website