Kalendář akcí

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Veřejné řízení – návrh změny č. 1 územního plánu Středokluky

21 března 2024 od 17:00 - 19:00

Projednání bude online vysíláno zde:

ttps://www.youtube.com/live/DJKCUKbqw4g?si=BgaK3FPbpQXzu7Cl
(pokud budou problémy, odkaz bude na tomto youtubovém profilu)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Na základě ust. § 334a zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, který zavádí pro procesy v oblasti územního plánování přechodné období do 1.7.2024, kdy se postupuje podle předchozí právní úpravy, a následně tedy dle ust.  § 52 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), Vám doručujeme

návrh změny č. 1 územního plánu Středokluky pro veřejné řízení

 a zároveň Vám tímto oznamujeme, že veřejné projednání včetně odborného výkladu zodpovědného projektanta se uskuteční

ve čtvrtek 21.3.2024 od 17:00 v budově Obecního úřadu Středokluky, Lidická 61, Středokluky,

kdy vlastní návrh změny č. 1 územního plánu Středokluky pro veřejné řízení dle ust. § 52 stavebního zákona je k dispozici na Obecním úřadě Středokluky k nahlédnutí kdykoliv v úředních hodinách (PO 13:00-18:00 a ST 8:30-13:30) a mimo ně po dohodě s pracovníky obecního úřadu, nejlépe se starostou obce Ing. Jaroslavem Paznochtem, email obec@stredokluky.cz, telefon +420 725 519 675. Kompletní návrh územního plánu Středokluky je k dispozici na webu obce na adrese: http://stredokluky.cz/uzemni-planovani

Změna č. 1 územního plánu se týká výhradně převedení územního plánu Středokluky do jednotného datového modelu MMR pro tvorbu územních plánů (tzv. standardizace).

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, nicméně návrh ÚP Středokluky neobsahuje podrobnosti náležející až regulačnímu plánu. Nejpozději do 7 dnů, ode dne veřejného projednání, tj. 28.3.2024 včetně, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek jsou na tuto skutečnost tímto výslovně upozorňovány.

Podrobnosti

Datum:
21 března 2024
Čas:
17:00 - 19:00
Rubriky Akce:
,
Štítky Akce:
, ,

Místo konání

Obecní úřad Středokluky
Lidická 61
Středokluky, 25268 Česká republika
+ Google Mapa
Phone
233 900 787
View Místo konání Website