Svoz odpadů v obci Středokluky v roce 2022

publikováno 13. 1. 2022

Termíny svozu tříděného odpadu firmou „FCC“:

Textil (dvůr OÚ):                           pravidelně každá lichá                   STŘEDA

Plasty (žluté kontejnery):            pravidelně každý                            ČTVRTEK

Nad Běloky + Černovičky             pravidelně každé                            PONDĚLÍ

Papír (modré kontejnery):           pravidelně každé                            ÚTERÝ

Sklo (zelené kontejnery):             pravidelně každý druhý sudý         PÁTEK

U koupaliště + U Johanky:           pravidelně každý sudý                    PÁTEK

Svoz komunálního odpadu od občanů firmou „FCC“ (popelnice): 

pravidelně každou STŘEDU

Svoz bioodpadu firmou „FCC“: od 7.dubna každý sudý čtvrtek                          

Svoz nebezpečného odpadu firmou „FCC“:   26.3.2022

Reklamační linka firmy „FCC“: 220 930 524

(linka pro občany v případě reklamací na svoz komunálního odpadu nebo bioodpadu)

Přistavení velkoobjemových kontejnerů pro občany v roce 2022 v 

obvyklém umístění – dvůr OÚ, Nové Středokluky, Černovičky:

 Termín:                                        

18. 3. – 21. 3. 2022
17. 6. – 20. 6. 2022
23. 9. – 26. 9. 2022
18. 11. – 21.11. 2022

Upozorňujeme občany, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro potřeby fyzických osob přihlášených v obci k trvalému pobytu či pro vlastníky nemovitostí. Na dvoře OÚ budou k dispozici vždy v pátek od 14,00 do 18,00 hod. a o víkendu (SO, NE) od 9,00 do 12,00 hod. Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (lednice, televizory, monitory, barvy, chemikálie apod.), stavební suť, pneumatiky, zemina nebo bioodpad.