Svoz odpadů v obci 2023

publikováno 3. 7. 2023

Svoz odpadů v obci Středokluky v roce 2023

Termíny svozu tříděného odpadu:

Plasty (žluté kontejnery)                  pravidelně       čtvrtek

Nad Běloky + Černovičky                pravidelně       pondělí

Papír (modré kontejnery)                pravidelně       úterý

Sklo (zelené kontejnery)                  pravidelně       druhý, sudý pátek

U koupaliště + u Sokolovny            pravidelně       sudý pátek

Tetrapak

(černo-oranžové kontejnery)          nepravidelně       dle potřeby

Textil (dvůr OÚ)                               nepravidelně       dle potřeby

Kov (dvůr OÚ)                                  nepravidelně       dle potřeby

Olej                                                   nepravidelně       dle potřeby

 

Svoz komunálního odpadu              pravidelně       středa (4:00 – 22:00 h)

Svoz BIOodpadu                              pravidelně       sudý čtvrtek (duben – říjen)

Nebezpečný odpad                         nepravidelně       2x/rok – 25.3.

      

Velkoobjemový odpad                     nepravidelně       4x/rok

Termíny:                                             

    17.3. – 20.3. 2023

    23.6. – 26. 6. 2023

  1. 9. – 25. 9. 2023
  2. 11. – 27. 11. 2023

Upozorňujeme občany, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro potřeby fyzických osob přihlášených v obci k trvalému pobytu či pro vlastníky nemovitostí. Na dvoře OÚ budou k dispozici vždy v pátek od 14,00 do 18,00 hod. a o víkendu (SO, NE) od 9,00 do 12,00 hod. Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (lednice, televizory, monitory, barvy, chemikálie apod.), stavební suť, pneumatiky, zemina nebo bioodpad. Dřevo a velké kusy kovu, plastů a skla budou tříděny zvlášť.

Kontejnery na Černovičkách a v Nových Středoklukách již nebudou z technických důvodů přistavovány.

Reklamační linka firmy „FCC“: 220 930 524

(linka pro občany v případě problému se svozem komunálního odpadu nebo bioodpadu)