výběrové řízení

VŘ: Výroba a instalace dveří v ZŠ Středokluky II.

Předmětem VZMR je výměna stávajících tvarově nevhodných, respektive dožilých či technicky nefunkčních dveří základní školy za takové, které budou zejména tepelně izolačně splňovat stávající požadavky na tepelnou pohodu v objektu a zároveň budou tvarově vycházet z historických analogií výplní otvorů a budou korespondovat s památkovou hodnotou školní budovy. Více…