Rekonstrukce MŠ

Projekt 4-2015-C Rekonstrukce MŠ - Realizace

Záměr: Akce je součástí projektu 4-2015 Rekonstrukce prostor pro MŠ Středokluky. Cílem zakázky je rekonstrukce objektu č. p. 102 ve Středoklukách. Termín odevzdání nabídek je 20. 5. 2016 (viz dotaz č.3), předpokládaná cena zakázky 9 139 592,26 Kč bez DPH. Výzva: 00_Zadávací_dokumentace_MŠ_Středokluky 01_ČP_ZKP 02_ČP_EFZ 03_Krycí_list 04_Projektová dokumentace 05_Výkaz výměr 05a_OPRAVENÝ…

Projekt 4-2015-B Dotační poradenství - Rekonstrukce MŠ

Záměr: Akce je součástí projektu 4-2015 Rekonstrukce prostor pro MŠ Středokluky. Cílem zakázky je získat poradce pro kompletní dotační poradenství k získání dotace z OP Zaměstnanost na rekonstrukci prostor pro MŠ Středokluky. Termín odevzdání nabídek je 31. 8. 2015, předpokládaná cena zakázky 700 tis. Kč. Dotační poradenství…

Projekt 4-2015 Rekonstrukce prostor pro mateřskou školu Středokluky

Záměr: Projekt (část A) – Výzva: Zadávací dokumentace – Projekt 4-2015-A Projekt rekonstrukce mateřské školy Středokluky Příloha č. 1 – Studie Příloha č.2 – Smlouva o dílo Odpověď na dotazy zájemců Projekt – Výsledky výběrového řízení: Protokol komise – projekt MŠ Dotační poradenství (část B) -…