Prokop

Výroční hodnotící sezení Baráčníků - fotogalerie

Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků Středokluky dne 12. února 2017 hodnotila 79. rok své činnosti. Pod vedením rychtáře Antonína Čermáka byly proneseny hodnotící zprávy činnosti Baráčníků ve Středoklukách, zdravice přespolních návštěvníků i zástupkyně Veleobce a starosty obce Středokluky. Po formalitách následovala volná zábava za hudebního doprovodu heligonky a tanečního veselí. Více…