osady

Výsledky voleb do osadního výboru Nové Středokluky

Volby do osadních výborů obce Středokluky – 17. a 20.5. 2023 Zápis ze sčítání hlasůCelkový počet odevzdaných obálek: 12Počet odevzdaných obálek: Osada Nové Středokluky 12Počet platných hlasů:− Osada Nové Středokluky 12Počet hlasů Nové Středokluky:− Ondřej Bajar 9− Tomáš Červinka…

VOLBY - osadní výbory Černovičky a Nové Středokluky

Zastupitelstvo obce Středokluky rozhodlo na svém jednání dne 22. 3. 2023 usnesením č. 23/ZO/30 o volbách do osadních výborů v místních částech obce Středokluky – Černovičky a Nové Středokluky. Na základě výše uvedeného stanovuje starosta obce Středokluky termín konání voleb do osadních výborů v místních…

Výzva pro občany osad ke kandidatuře do osadních výborů

OSADNÍ VÝBORY ČERNOVIČKY A NOVÉ STŘEDOKLUKY VÝZVA Zastupitelstvo obce Středokluky vyzývá občany Černoviček a Nových Středokluk ke kandidatuře do osadních výborů těchto osad. Kandidát do OV: Kandidovat může občan osady starší 18 let, způsobilý k právním úkonům přihlášený ke dni podání kandidatury k pobytu v příslušné osadě nebo cizí státní příslušník starší 18 let s trvalým…

2. sousedské setkání k Plánu rozvoje osady Černovičky

Zveme Vás na druhé sousedské setkání k Plánu rozvoje osady Černovičky. Přijďte na setkání a diskutujte o opatření, která povedou k řešení problémů Černoviček, ke zlepšení Vašeho života. Více informací k akci Vám sdělí za zpracovatele plánu rozvoje Karolína Koupalová, ONplan, koupalova@onplanlab.com, 608 694 929.

2. sousedské setkání k Plánu rozvoje osady Nové Středokluky

Zveme Vás na druhé sousedské setkání k Plánu rozvoje osady Nové Středokluky. Přijďte na setkání a diskutujte o opatření, která povedou k řešení problémů Nových Středokluk, ke zlepšení Vašeho života Více informací k akci Vám sdělí za zpracovatele plánu rozvoje Karolína Koupalová, ONplan, koupalova@onplanlab.com, 608 694 929.

Sousedské setkání nad mapou - Černovičky

Přijďte na setkání u pana Tomáše Šebka  č.p. 222  a zapojte se do přípravy Plánu rozvoje osady na Černovičkách. Diskutujte nad mapou o současném stavu osady, jejích hodnotách a problémech, o vašich potřebách. Více informací k akci Vám sdělí za zpracovatele plánu rozvoje Karolína Koupalová, ONplan, koupalova@onplanlab.com, 608 694 929.

Osadní výbory - kandidátní listina

Volby do osadních výborů konané ve dnech 24.4.2019 a 27.4.2019 – kandidátní listina: Černovičky – kandidáti do osadních výborů: Lukáš Černý Pavlína Vokurková Taťána Vokurková Nové Středokluky – kandidáti do osadních výborů: Ondřej Bajar Tomáš Červinka Roman Pištěk Termín konání voleb do osadních výborů v místních částech obce Středokluky – Černovičky a Nové Středokluky byl stanoven na středu…