Černošice

Návrh studie krajiny ORP Černošice

Město Černošice v rámci své působnosti zadalo vytvoření studie krajiny ORP Černošice. Tento dokument má za cíl stanovit cílové vize krajiny, cíle její kvality a koncepci a návrh jejího uspořádání. Celý dokument včetně příloh naleznete zde: https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/uzemni-studie-orp/ Pokud máte připomínky k dokumentu, můžete je napsat buď pořizovateli nebo obci. Pořizovatel musí…

Nařízení Rady města Černošice č. 2/1015 o záměru (...)

Autor: Rada města Černošice Typ: Nařízení Druh: Záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov Název: Nařízení Rady města Černošice č. 2/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Dotčené pozemky: veškeré lesní pozemky o výměře do 50ti ha Žadatel: Datum oznámení: 3. června 2015 Možnost vznést připomínky: do 15 dnů ode dne jeho oznámení