Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

publikováno 9. 8. 2022
autor: MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací
Typ: Veřejná vyhláška
Druh: Opatření obecné povahy
Dotčené k.ú.: Silnice III/2405, III/0077 a místní komunikace Na Parcelách
Datum oznámení: 4.8.2022