Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - změna termínu

publikováno 1. 11. 2022
autor: MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací
Typ: Veřejná vyhláška
Druh: Opatření obecné povahy
Dotčené k.ú.: Silnice III/2405, III/0077 a místní komunikace Na Parcelách
Datum oznámení: 1.11.2022