Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - úplná uzavírka silnice Středokluky - Makotřasy

publikováno 26. 6. 2023

Autor:

MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Typ:

Veřejná vyhláška

Druh:

Opatření obecné povahy

Dotčené k.ú.:

Silnice III/2405 – úplná uzavírka – rekontrukce mostu ev.č. 2405-7

Datum oznámení:

26. 6. 2023