Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

publikováno 13. 6. 2024

Autor:

MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Typ:

Veřejná vyhláška

Druh:

Opatření obecné povahy

Dotčené k.ú.:

úplná uzavírka – obnova asfaltového povrchu v rámci realizace akce „D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy“

Datum oznámení:

12.6.2024