Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

publikováno 20. 11. 2023

Autor:

MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Typ:

Veřejná vyhláška

Druh:

Opatření obecné povahy

Dotčené k.ú.:

úplná uzavírka – osazení nosníků levého dálničního mostu ev. č. 7-04 v rámci realizace akce „D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy“

Datum oznámení:

20.11.2023