Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

publikováno 12. 10. 2023
Autor: MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací
Typ: Veřejná vyhláška
Druh: Opatření obecné povahy
Dotčené k.ú.: demolice nosné konstrukce dálničního mostu ev. č. 7-004 v rámci realizace akce „D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy“
Datum oznámení: 10.10.2023