Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

publikováno 6. 9. 2022
Autor: MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací
Typ: Veřejná vyhláška
Druh: Opatření obecné povahy
Dotčené k.ú.: Silnice III/2405 (uzavírka silnice III/00710 v Makotřasech)
Datum oznámení: 5.9.2022