Zápis z jednání školské a sociální komise dne 4.11. 2015

publikováno 16. 12. 2015