Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

publikováno 17. 3. 2021
autor: MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací
Typ: Veřejná vyhláška
Druh: Opatření obecné povahy
Dotčené k.ú.: ul. Kladenská a místní komunikace ul. Ke Kinu a Na Ovčíně
Datum oznámení: 17.3.2021