Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - D7 exit 5 Středokluky

publikováno 25. 3. 2021
autor: MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací
Typ: Veřejná vyhláška
Druh: Opatření obecné povahy
Dotčené k.ú.: D7 exit 5 Středokluky
Datum oznámení: 25.3.2021