Rozpočet pro rok 2022

publikováno 14. 1. 2022

Schválen 15. 12. 2021 (Usnesení č. 21/ZO/103),
vyvěšen na úřední desku dne 14. 1. 2022.

Rozpočet22 (PDF)

Rozpočet22 (XLSX)

Rozpočet 2022 – položky KEO (PDF)