Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Rozpočet na rok 2019

19.12.2018 byl schválen rozpočet na rok 2019. Oproti návrhu došlo pouze k doplnění dotace na zahradu MŠ a navýšení o akce, které se nestihly v roce 2018.

Rozpočet 2019 - paragrafy (PDF)

Rozpočet 2019 - paragrafy  (XLSX)

Rozpočet 2019 - paragrafy a položky (XLSX)

3. 12. 2018 byl vyvěšen na úřední desku Návrh rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu rozepsaný po položkách s vysvětlením jejich užití a v druhé záložce dle paragrafů naleznete ZDE. Konečný rozpočet bude schválen po paragrafech (např. činnost místní správy).

Vyjádřit se lze do příštího jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 19.12. 2018.

Rozpočet byl vytvořen pesimistický v příjmech i výdajích. Schodek bude vyrovnán dotacemi.

Předpokládaný stav účtu k 1.1. 2019    11 740 834 Kč
Plánovaný přebytek rozpočtu v roce 2019 - 14 120 643 Kč
Předpokládaný stav účtu k 1.1. 2020 -  2 379 809 Kč
Největší plánované akce pro rok 2019 Předpoklad nákladů
2321 Intenzifikace čistírny odpadních vod 36 000 000 Kč
2219 Bezpečná chůze Nové Středokluky (chodníky, osvětlení a přejezd) 3 500 000 Kč
3111 Dokončení rekonstrukce zahrady mateřské školy 2 000 000 Kč
5512 Dopravní automobil pro jednotku dobrovolných hasičů 1 100 000 Kč
3612 Opravy bytů 1 000 000 Kč
3636 Architektonická soutěž - návsi a budovy obce 1 000 000 Kč
6171 Součet za pasporty budov a majetku   700 000 Kč
2212 Součet projekce komunikací   500 000 Kč