Rozpočtové opatření č. 2/2017

publikováno 1. 6. 2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Na základě usnesení Zastupitelstva obce č. 18/17 ze dne 23. 5. 2017 je schváleno rozpočtové opatření, kterým se mění položky:

I. Rozpočtové výdaje (Kč)
Paragraf Položka Text Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Rozp. opatření – Změna Rozp. opatření
Po změně
a b 1 2  3 4
   3299 – Ostatní činnost a nespecifikované výdeje
3299 5169 Nákup ostatních služeb 1 800 1 800 3200 5000
  6402 – Finanční vypořádání minulých let
6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v min. rozpočt,. obdobích 0 0 82 487,91 82 487,91

Rozpočtové příjmy zůstávají na 17 712 525,- Kč, rozpočtové výdaje se mění na 25 591 841,64, – Kč.

Rozpočet byl snížen z důvodu vratky části dotace na mateřskou školu – neproinvestované finance vzhledem k nižší ceně realizace.

Změna je platná od 12. 4. 2017