Loňské opravy kanalizace mají měřitelné výsledky

publikováno 5. 5. 2016

V loňském roce proběhl velký monitoring splaškové kanalizace v obci. Na jeho základě bylo opraveno potrubí v blízkosti areálu koupaliště a šachta pod kostelem. Celkové výdaje na tyto akce se blížily 400 tisícům Kč.

Dnes už můžeme říci, že tato akce prokazatelně snížila přítok vody na ČOV. Vzhledem k nesníženému odběru vody oproti minulým letům a také spíše vyššímu úhrnu srážek oproti loňsku, je jednoznačné, že ubylo průměrně 20 % balastní vody, která zbytečně zatěžovala naši ČOV.

Přítoky na ČOV v letech 2013-2016 v m3:

2013 2014 2015 2016
leden 6984 7683 7549 5911
únor 6723 6897 6525 5303
březen 7032 7807 7382 5674
duben 6750 7794 7013 5626