Příprava k jednání zastupitelstva 20. 7. 2015

publikováno 17. 7. 2015

Místo konání:    třída ZŠ nad obecním úřadem,
Lidická 61, Středokluky

Doba konání:    20. července 2015 od 18:00

Návrh programu:

  1. Účetní závěrka obce za rok 2014.
  2. Rozpočtové opatření – naše obec musí na příštím jednání zastupitelstva obce schválit rozpočtové opatření obce. Starosta představí stav financí obce.
  3. Bezúplatný převod pozemků p .č. 1056, 112/2 v k. ú. Středokluky na obec Středokluky. Ulice v Lukách. Majitelé již vyřídili veškeré dokumenty a je možné dle předchozího rozhodnutí převést pozemek.
  4. Výsledky výběrového řízení na projekt ČOV – v pátek 17. července proběhne otevírání obálek a zhodnocení nabídek. Do konce termínu pro jejich podávání jich přišlo 6.
  5. Zadání soutěže – projekt chodníků a přechodů Středokluky -v přiložené mapě je několik drobných akcí, které je vhodné mít připraveny do budoucna. Nejvíce aktuální je oprava chodníku podél ulice Kladenské, kde je předpokládaná brzká rekonstrukce. Výběrové řízení by mělo být připraveno tak, že každý projekt bude předcházet krátká studie proveditelnosti. Realizace jednotlivých akcí proběhne dle potřeby a finančních možností obce. Záměrně tato zakázka neobsahuje nejkritičtější úsek od obecního úřadu po kostel, který bude soutěžen ve větším rozsahu.
  6. Diskuze – Témata budou: Průběh akce monitoring kanalizace, průběh rekonstrukce ZŠ, rekonstrukce Kladenské ulice, témata občanů.