Vyjádření k propadu příjmů obce v roce 2020

publikováno 8. 6. 2020

Dovolte nám se vyjádřit k informacím o propadu příjmů obcí v letošním roce. Pravděpodobně jste zachytili, že obce či jejich sdružení bojují proti krokům vlády omezujícím jejich podíl na rozpočtovém určení daní (RUD) a s tím související problémy.

Ve zkratce obec přijde o 5,3 mil. Kč (dle kalkulačky Sdružení místních samospráv). Částečně díky nižšímu výběru daní, částečně díky opatřením vlády. Více níže.

Obce mohou fungovat jen díky tomu, že vyrábíme, nakupujeme, vymýšlíme a vůbec dokážeme vytvořit něco, co je jiným k užitku a především, když z toho zaplatíme daně.

Když se nedaří lidem, nemůže se dařit státu ani obcím. Přichází těžké období, které se podepíše i na naší obci.

Dovolte mi trochu popsat situaci ve Středoklukách:

Vybrané příjmy 2019 (zkráceno):

RUD – 17,7 mil. Kč:
Daň z přidané hodnoty – 8,57 mil Kč
Daň z příjmů fyzických a právnických osob – 9,12 mil. Kč.
Letos jsme z těchto daní v součtu měli očekávat ještě zhruba o milion Kč více.
Další výnosy (bez dotací a výnosů z prodeje majetku):
Daň z nemovitosti – 1,3 mil. Kč
Poplatky (odpady, psi) – 0,7 mil. Kč
Dar Letiště Praha – 1 mil. Kč
Vlastní výnosy (nájmy) 1 mil. Kč
Celkem cca 4 mil. Kč.

Celkem jsme loni mimo dotace získali celkem 22,5 mil. Kč. Sdružení místních samospráv ve své kalkulačce odhaduje propad způsobený snížením výběru daní o 20 %, tedy o 3,7 mil Kč. Změny provedené vládou znamenají další snížení příjmů o 1,6 milionu korun. Vláda slíbila podporu malým podnikatelům z výnosu daní velkých podnikatelů. Zatímco obce od prvních dostávají poměrně málo, od druhých téměř nejvíc.
Celkem dostaneme o 5,3 mil. Kč méně, 30 % RUD a 23,6 % všech výnosů obce mimo dotace.

Nutné výdaje (odpady, provoz škol, platy zaměstnanců, menší opravy, energie, služby apod.) vyjdou obec ročně až na 8 mil. Kč. Na investice zbude tedy letos místo 14,5 mil. Kč pouze 8,8 mil. Kč. V letošním roce tedy budeme moci investovat až o 40 % méně než v roce 2019.
Již nyní cítíme propad daňových příjmů zhruba o třetinu, to může být způsobeno odkládáním daňových přiznání. Je dobře, že jsme zajistili výhodný úvěr na stavbu ČOV a také operativní kontokorentní úvěr na zajištění potřeb.

Na rok 2019 jsme měli v plánu hodně projektovat a připravit několik akcí na další roky (územní plán, plán krajiny, centra obce, některé ulice, kanalizace a vodovod Černovičky, apod.). Přesto plánujeme letos dokončit:

  • Léto – první část úprav na druhém stupni ZŠ (bezbariérovost + šatny, zkoušíme získat dotaci)
  • Podzim – chodníky kolem zastávky Nad Běloky (pravděpodobně s dotací)
  • Podzim – Čistírna odpadních vod (zajištěna úvěrem a dotací)

V roce 2021 chystáme:

  • Jaro – Rekonstrukce ulice Na Ovčíně (posunutá díky zdržením ČEZu a přípravě sítí, minimální možnost na dotace)
  • Léto – Nová jazyková a nová technická učebna (pravděpodobně s dotací).

Na víc nám z vlastních výnosů nejspíše nezbude, i když bychom chtěli pokračovat v rekonstrukcích ulic, nákupu některých pozemků, opravách veřejných prostranství nebo obecního bytového domu.

Vláda slibuje dorovnání propadu dotacemi. Není to to samé. Místo peněz na účet, budeme měsíce v nejistotě, zda vypíšou to, co potřebujeme, zda uspějeme a zda prostředky opravdu dostaneme (proplácí se často až po realizaci). S přípravou a administrací žádosti bude spojeno velké množství byrokracie. Obce tím ztratí svobodu rozhodovat o svém rozvoji.

Chápeme, že podnikatelé si pomoc zaslouží a tíhu krize bychom měli nést společně. Co nás ovšem straší, že tyto změny budou napořád. Že stát si uzme 1,5 mil. Kč na úkor obcí. Nabízené nahrazení RUD dotacemi znamená, že stát rozhodne, co se bude stavět a kdy, že již navždy budou obce ve vleku vlády, ať už jakékoli. Že samy nebudou moci rozhodovat o svém rozvoji, že každá investice je bude stát spoustu prostředků navíc ať už při přípravě žádosti o dotace či jejich administraci, nebudou vědět jaké projekty připravovat a marnit čas. A to říkáme přesto, že obec od roku 2014 získala na dotacích 26 milionů a vypadá to na dalších 20 milionů na roky 2020 a 2021.

Věříme, že vláda pochopí, že obce umí investovat většinou efektivně, podporují místní podnikatele a zaměstnávají místní občany. Že vědí lépe, co je pro jejich občany nejvíce potřeba.

Ačkoli budoucí doba nebude lehká, věřme, že se nám ji společně podaří překonat a společně dokážeme naši obec dělat lepším místem k životu.

Jaroslav Paznocht

Další informace o financích obce naleznete na:

www.stredokluky.cz/finance

Monitor státní pokladny

Kalkulačka SMS – napište prostě Středokluky

Doplnění: Premiér dne 8.6. po tlaku starostů přislíbil podporu obcím ve výši 1200 Kč na obyvatele. Bude záležet dle jakého klíče bude rozhodovat, ale podle Českého statistického úřadu měly Středokluky k 1.1. 2020 1207 obyvatel. Tedy bychom měli obdržet 1,45 mil. Kč. Což je o trochu méně než předpokládaný propad způsobený opatřeními vlády.