Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - změna termínu

publikováno 12. 7. 2023

Autor:

MěÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Typ:

Veřejná vyhláška

Druh:

Opatření obecné povahy

Dotčené k.ú.:

Silnice III/2405, III/0078 a III/0077

Datum oznámení:

12.7.2023