Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2020

publikováno 22. 4. 2020

Pravidla likvidace bioodpadu v roce 2020

Občané jsou od 1. 1. 2015 povinni třídit biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) rostlinného původu, mají povinnost jej tedy ukládat na místo k tomu určené, nikoli do nádoby na komunální odpad.

K likvidaci bioodpadu můžete využít tři metody:

  • KOMPOSTOVÁNÍ NA VLASTNÍM POZEMKU dle běžných pravidel kompostování, obec se nestává původcem odpadu,
  • VYUŽITÍ SPECIÁLNÍHO KONTEJNERU, který je zdarma přístupný od dubna na dvoře obecního úřadu,

a to:  pondělí       8:00 – 18:00

úterý           8:00 – 14:00

středa         8:00 – 17:00

čtvrtek        8:00 – 14:00

pátek          8:00 – 12:00

a dále každou sudou sobotu 9:00 – 12:00 (počínaje dubnem 2020).

  • BEZPLATNÝ PRONÁJEM OBECNÍ NÁDOBY určené ke sběru BRKO, která bude svážena od dubna 2019 každý sudý týden, za svoz se vybírá roční poplatek dle velikosti nádoby: 400 Kč/120l a 800 Kč/240l, známky vydává obecní úřad.