Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Poplatky

Jak zaplatit poplatky na rok 2024

Výše poplatků a podmínky plateb jsou určeny (naleznete je webu obce):

Kdy zaplatit poplatky?

Odpady můžete platit v lednu a únoru, pokud nebudete mít v březnu na nádobě známku, nebude vyvezena. V případě, že nastanou velké problémy s distribucí známek, zvážíme prodloužení tohoto období.

Druhy poplatků:

Na začátku roku se ve Středoklukách platí 3 typy poplatků. Nedochází k žádným změnám oproti předchozímu roku.

1)     Komunální odpad (plechové, černé plastové nádoby)

Poplatek ve výši 600 Kč se ve Středoklukách platí za každou:

 • osobu přihlášenou k pobytu v obci
 • za každý dům (číslo popisné) nebo byt bez přihlášených osob (rekreační stavba)
 • za každou dodatečnou nádobu o objemu 120 l (viz níže)

Známky na odpadové nádoby (popelnice):

 • 1-4 přihlášené osoby v domě (č.p.) - nárok na 1 známku o objemu 120 l
 • 5 a více osob přihlášených v domě (č.p.) - nárok na 2 známky o objemu 120 l nebo 1 známka na objem 240 l
 • Na každý dům (č.p.) na Černovičkách - 2 známky o objemu 120 l nebo 1 známka na objem 240 l
 • Obyvatelům bytů v domech č.p. 36 a 68, bude známka na kontejnery umístěna obcí či správcem.
 • Obyvatelé bytových domů č.p. 218-221 a 191-195 mají vlastní systém.

Výjimky:

Dle Vyhlášky je možné odpustit platbu osobě, která prokáže, že se v obci celoročně nezdržuje. Tato osoba musí vyplnit Čestné prohlášení-odpad 2024 (DOCX)/Čestné prohlášení-odpad 2024(PDF) dostupný také na OÚ a zaslat ho do konce února 2024 na podatelna@stredokluky.cz, poštou nebo přinést osobně na podatelnu.

Nadále platí, že i nepřihlášené osoby mohou poplatek dobrovolně zaplatit.

2)     Bioodpad (BRKO) – hnědé nádoby

Hnědé nádoby jsou stále ve vlastnictví obce, která je pronajímá občanům. Pokud máte nádobu o objemu 120 l zaplatíte 400 Kč, pokud objem 240 l, zaplatíte 800 Kč za rok. Pokud nájemné na rok 2024 nezaplatíte, nádoba se musí vrátit obci. Pokud nemáte hnědou nádobu a chtěli byste ji, požádejte obec na podatelna@stredokluky.cz, telefonicky nebo osobně (držíme skladem pouze omezené množství).

Přestože tyto platby uvádíme v celkové informaci o poplatcích, podle zákona se o místní poplatky nejedná. Jde o úhradu za roční pronájem bionádoby.

3)     Poplatek ze psů

Sazba je 200 Kč za prvního psa, 300 Kč za druhého a každého další psa téhož držitele. V případě držitele nad 65 let se jedná o polovinu těchto částek.

Již několik let zlepšujeme naši dobrovolnou databázi psů v obci. V ní evidujme věk, pohlaví i rasu psa. Také zaznamenáváme čísla čipu. Pokud majitel souhlasí, zapisujeme si také telefonní čísla, pro případ nalezení jejich psa. Již se to mnohokrát vyplatilo.

Jak zaplatit poplatky?

1)     V obecním e-shopu:

 1. Běžte na https://1url.cz/NK0G2 (spuštěn od 1. 1. 2024).
 2. Vyberte obec a typ poplatku.
 3. Vyplňte tabulku, u každého políčka je upřesňující návod v ℹ na pravé straně.
 4. Zaplaťte platební kartou nebo převodem dle pokynů.
 5. Obci přijde oznámení o platbě kartou nebo o vytvoření platby. Pokud budete platit převodem, vyčkejte na připsání platby (do dvou dnů).
 6. Pracovníci obce zkontrolují vyplněné údaje a připraví známky k odběru.

Předpokládáme, že známky budeme připravovat dle možností vždy v úterý a ve čtvrtek. Tedy pokud zaplatíte mezi čtvrtkem až pondělkem měli byste mít připravenou známku následující středu, pokud v úterý nebo ve středu, tak následující pondělí. Po dohodě je možné vyzvednout známky v jiný termín.

 1. Na vyplněný email bude zasláno potvrzení, že jsou známky připraveny.
 2. Přijďte si na obec pro známky (na nádoby pro komunální i bioodpad).
 3. Známky budou připraveny v obálce, budou vydány na základě kombinace jména plátce/čísla popisného a identifikačního čísla, které je v poznámce platby.
 4. Známky je nutné nalepit na nádoby na komunální odpad do prvního březnového svozu, bioodpad do prvního svozu 2024.

2)     Hotově na Obecním úřadě:

Pokud nebudete chtít zaplatit přes počítač, nebojte se, můžete se stále dostavit na obecní úřad v úředních hodinách a zaplatit hotově nebo platební kartou.

Kontakty:

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na obec, buď zasláním emailu na obec@stredokluky.cz nebo poplatky@stredokluky.cz nebo telefonicky na 233 900 787, případně 233 900 860.

Úřední hodiny:

Po 8:30 – 11:30 a 12:30 – 18:00,
St  8:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
www.stredokluky.cz/poplatky

Jak zaplatit poplatky na rok 2023

Výše poplatků a podmínky plateb jsou určeny (naleznete je webu obce):

Kdy zaplatit poplatky?

Odpady můžete platit v lednu a únoru, pokud nebudete mít v březnu na nádobě známku, nebude vyvezena. V případě, že nastanou velké problémy s distribucí známek, zvážíme prodloužení tohoto období.

Druhy poplatků:

Na začátku roku se ve Středoklukách platí 3 typy poplatků. Kromě zvýšení ceny u komunálního odpadu (viz výše) nedochází k žádným změnám oproti předchozí platbě.

1)     Komunální odpad (plechové, černé plastové nádoby)

Poplatek ve výši 600 Kč se ve Středoklukách platí za každou:

 • osobu přihlášenou k pobytu v obci
 • za každý dům (číslo popisné) nebo byt bez přihlášených osob (rekreační stavba)
 • za každou dodatečnou nádobu o objemu 120 l (viz níže)

Známky na odpadové nádoby (popelnice):

 • 1-4 přihlášené osoby v domě (č.p.) - nárok na 1 známku o objemu 120 l
 • 5 a více osob přihlášených v domě (č.p.) - nárok na 2 známky o objemu 120 l nebo 1 známka na objem 240 l
 • Na každý dům (č.p.) na Černovičkách - 2 známky o objemu 120 l nebo 1 známka na objem 240 l
 • Obyvatelům bytů v domech č.p. 36 a 68, bude známka na kontejnery umístěna obcí či správcem.
 • Obyvatelé bytových domů č.p. 218-221 a 191-195 mají vlastní systém.

Výjimky:

Dle Vyhlášky je možné odpustit platbu osobě, která prokáže, že se v obci celoročně nezdržuje. Tato osoba musí vyplnit Čestné prohlášení-odpad 2023 (PDF)/Čestné prohlášení-odpad 2023 (DOCX) dostupný také na OÚ a zaslat ho do konce února 2023 na podatelna@stredokluky.cz, poštou nebo přinést osobně na podatelnu.

Nadále platí, že i nepřihlášené osoby mohou poplatek dobrovolně zaplatit.

2)     Bioodpad (BRKO) – hnědé nádoby

Zde se nic nemění. Hnědé nádoby jsou stále ve vlastnictví obce, která je zapůjčuje občanům. Pokud máte nádobu o objemu 120 l zaplatíte 400 Kč, pokud objem 240 l, zaplatíte 800 Kč za rok. Pokud nemáte hnědou nádobu a chtěli byste ji, požádejte obec na podatelna@stredokluky.cz, telefonicky nebo osobně (držíme skladem pouze omezené množství). Pokud nezaplatíte poplatek, nádoba se musí vrátit obci.

3)     Poplatek ze psů

Sazba je 200 Kč za prvního psa, 300 Kč za druhého a každého další psa téhož držitele. V případě držitele nad 65 let se jedná o polovinu těchto částek.

Již několik let zlepšujeme naši dobrovolnou databázi psů v obci. V ní evidujme věk, pohlaví i rasu psa. Také zaznamenáváme čísla čipu. Pokud majitel souhlasí, zapisujeme si také telefonní čísla, pro případ nalezení jejich psa. Již se to mnohokrát vyplatilo.

Jak zaplatit poplatky?

1)     V obecním e-shopu:

 1. Běžte na https://1url.cz/NK0G2 (spuštěn od 1.1.2023).
 2. Vyberte obec a typ poplatku.
 3. Vyplňte tabulku, u každého políčka je upřesňující návod v ℹ na pravé straně.
 4. Zaplaťte platební kartou nebo převodem dle pokynů.
 5. Obci přijde oznámení o platbě kartou nebo o vytvoření platby. Pokud budete platit převodem, vyčkejte na připsání platby (do dvou dnů).
 6. Pracovníci obce zkontrolují vyplněné údaje a připraví známky k odběru.

Předpokládáme, že známky budeme připravovat dle možností vždy v úterý a ve čtvrtek. Tedy pokud zaplatíte mezi čtvrtkem až pondělkem měli byste mít připravenou známku následující středu, pokud v úterý nebo ve středu, tak následující pondělí. Po dohodě je možné vyzvednout známky v jiný termín.

 1. Na vyplněný email bude zasláno potvrzení, že jsou známky připraveny.
 2. Přijďte si na obec pro známky (na nádoby pro komunální i bioodpad).
 3. Známky budou připraveny v obálce, budou vydány na základě kombinace jména plátce/čísla popisného a identifikačního čísla, které je v poznámce platby.
 4. Známky je nutné nalepit na nádoby na komunální odpad do prvního březnového svozu, bioodpad do prvního dubnového svozu 2023.

2)     Hotově na Obecním úřadě:

Pokud nebudete chtít zaplatit přes počítač, nebojte se, můžete se stále dostavit na obecní úřad v úředních hodinách a zaplatit hotově nebo platební kartou.

Kontakty:

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na obec, buď zasláním emailu na obec@stredokluky.cz nebo poplatky@stredokluky.cz nebo telefonicky na 233 900 787, případně 233 900 860.

Úřední hodiny:

Po 8:30 – 11:30 a 12:30 – 18:00,
St  8:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
www.stredokluky.cz/poplatky

Jak zaplatit poplatky na rok 2022

Výše poplatků a podmínky plateb jsou určeny (naleznete je webu obce):

Kdy zaplatit poplatky?

Odpady můžete platit v lednu a únoru, pokud nebudete mít v březnu na nádobě známku, nebude vyvezena. V případě, že nastanou velké problémy s distribucí známek, zvážíme prodloužení tohoto období.

Druhy poplatků:

Na začátku roku se ve Středoklukách platí 3 typy poplatků. Kromě zvýšení ceny u komunálního odpadu (viz výše) nedochází k žádným změnám oproti předchozí platbě.

1)     Komunální odpad (plechové, černé plastové nádoby)

Poplatek ve výši 600 Kč se ve Středoklukách platí za každou:

 • osobu přihlášenou k pobytu v obci
 • za každý dům (číslo popisné) nebo byt bez přihlášených osob (rekreační stavba)
 • za každou dodatečnou nádobu o objemu 120 l (viz níže)

Známky na odpadové nádoby (popelnice):

 • 1-4 přihlášené osoby v domě (č.p.) - nárok na 1 známku o objemu 120 l
 • 5 a více osob přihlášených v domě (č.p.) - nárok na 2 známky o objemu 120 l nebo 1 známka na objem 240 l
 • Na každý dům (č.p.) na Černovičkách - 2 známky o objemu 120 l nebo 1 známka na objem 240 l
 • Obyvatelům bytů v domech č.p. 36 a 68, bude známka na kontejnery umístěna obcí či správcem.
 • Obyvatelé bytových domů č.p. 218-221 a 191-195 mají vlastní systém.

Výjimky:

Dle Vyhlášky je možné odpustit platbu osobě, která prokáže, že se v obci celoročně nezdržuje. Tato osoba musí vyplnit Čestné prohlášení-odpad 2022 (PDF)/Čestné prohlášení-odpad 2022 (DOCX) dostupný také na OÚ a zaslat ho do konce února 2022 na podatelna@stredokluky.cz, poštou nebo přinést osobně na podatelnu.

Nadále platí, že i nepřihlášené osoby mohou poplatek dobrovolně zaplatit.

2)     Bioodpad (BRKO) – hnědé nádoby

Zde se nic nemění. Hnědé nádoby jsou stále ve vlastnictví obce, která je zapůjčuje občanům. Pokud máte nádobu o objemu 120 l zaplatíte 400 Kč, pokud objem 240 l, zaplatíte 800 Kč za rok. Pokud nemáte hnědou nádobu a chtěli byste ji, požádejte obec na podatelna@stredokluky.cz, telefonicky nebo osobně (držíme skladem pouze omezené množství). Pokud nezaplatíte poplatek, nádoba se musí vrátit obci.

3)     Poplatek ze psů

Sazba je 200 Kč za prvního psa, 300 Kč za druhého a každého další psa téhož držitele. V případě držitele nad 65 let se jedná o polovinu těchto částek.

Již několik let zlepšujeme naši dobrovolnou databázi psů v obci. V ní evidujme věk, pohlaví i rasu psa. Také zaznamenáváme čísla čipu. Pokud majitel souhlasí, zapisujeme si také telefonní čísla, pro případ nalezení jejich psa. Již se to mnohokrát vyplatilo.

Jak zaplatit poplatky?

1)     V obecním e-shopu:

 1. Běžte na https://1url.cz/Ez9zL (spuštěn od 1.1.2022).
 2. Vyberte obec a typ poplatku.
 3. Vyplňte tabulku, u každého políčka je upřesňující návod v ℹ na pravé straně.
 4. Zaplaťte platební kartou nebo převodem dle pokynů.
 5. Obci přijde oznámení o platbě kartou nebo o vytvoření platby. Pokud budete platit převodem, vyčkejte na připsání platby (do dvou dnů).
 6. Pracovníci obce zkontrolují vyplněné údaje a připraví známky k odběru.

Předpokládáme, že známky budeme připravovat dle možností vždy v úterý a ve čtvrtek. Tedy pokud zaplatíte mezi čtvrtkem až pondělkem měli byste mít připravenou známku následující středu, pokud v úterý nebo ve středu, tak následující pondělí. Po dohodě je možné vyzvednout známky v jiný termín.

 1. Na vyplněný email bude zasláno potvrzení, že jsou známky připraveny.
 2. Přijďte si na obec pro známky (na nádoby pro komunální i bioodpad).
 3. Známky budou připraveny v obálce, budou vydány na základě kombinace jména plátce/čísla popisného a identifikačního čísla, které je v poznámce platby.
 4. Známky je nutné nalepit na nádoby na komunální odpad do prvního březnového svozu, bioodpad do prvního dubnového svozu 2022.

2)     Hotově na Obecním úřadě:

Pokud nebudete chtít zaplatit přes počítač, nebojte se, můžete se stále dostavit na obecní úřad v úředních hodinách a zaplatit hotově nebo platební kartou. V tomto případě ovšem očekávejte, že zde může být fronta a budou důsledně vyžadována platná nařízení Vlády ČR.

Kontakty:

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na obec, buď zasláním emailu na obec@stredokluky.cz nebo poplatky@stredokluky.cz nebo telefonicky na 233 900 787, případně 233 900 860.

Úřední hodiny (pokud vláda nerozhodne jinak):

Po 8:30 – 11:30 a 12:30 – 18:00,
St  8:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00
www.stredokluky.cz/poplatky