Oznámení veřejnou vyhláškou

publikováno 11. 5. 2023
Autor: MěÚ Černošice – Odbor stavební úřad – odd. dopravy a správy komunikací
Typ: veřejná vyhláška
Druh: Opatření obecné povahy č. 115/2023
Dotčené k.ú.: Středokluky
Datum oznámení: 11.5.2023