Oznámení veřejnou vyhláškou - uzavírky pro stavbu D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy

publikováno 16. 3. 2023
Autor: Městský úřad Černošice – Odbor stavební úřad  – odd. dopravy a správy komunikací
Typ: Oznámení veřejnou vyhláškou
Druh: Opatření obecné povahy č. 46/2023
Dotčené k.ú.: Středokluky
Datum oznámení: 15.3.2023