Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR

publikováno 28. 12. 2022

Starosta obce Středokluky podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

                                                            

oznamuje: 

Volba prezidenta České republiky se koná:

 

  • v pátek dne 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost Školská 104, 252 68 Středokluky

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.

Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

V   Středoklukách   dne   28.12.2022

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta obce Středokluky