Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

publikováno 16. 1. 2023

Starosta obce Středokluky podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,                        

                                                             oznamuje:

  1.  

II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

  • v pátek dne 27. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
  1.  

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č.1

je volební místnost Školská 104, 252 68 Středokluky

  1.  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  1.  

Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

V   Středoklukách   dne   16.1.2023

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta obce Středokluky