Svoz odpadů v obci v roce 2021

publikováno 4. 3. 2021

Svoz odpadů v obci Středokluky v roce 2021

Termíny svozu tříděného odpadu firmou „FCC“:

Textil (dvůr OÚ):    pravidelně každá lichá      STŘEDA
Plasty (žluté kontejnery):   pravidelně každý ČTVRTEK  
Nad Běloky + Černovičky pravidelně každé PONDĚLÍ
Papír (modré kontejnery):   pravidelně každé ÚTERÝ
Sklo (zelené kontejnery):  pravidelně každý druhý sudý PÁTEK        
U koupaliště + U Johanky pravidelně každý sudý  PÁTEK

 

Svoz komunálního odpadu od občanů firmou „FCC“ (popelnice): pravidelně každou STŘEDU

Svoz bioodpadu firmou „FCC“: od 8.dubna: každý sudý čtvrtek                          

Svoz nebezpečného odpadu firmou „FCC“20.3.2021

 

Reklamační linka firmy „FCC“: 220 930 524

(linka pro občany v případě reklamací na svoz komunálního odpadu nebo bioodpadu)

 

 Přistavení velkoobjemových kontejnerů pro občany v roce 2021:

Termín: Místo:
19.3. – 22.3. dvůr OÚ, Nové Středokluky, Černovičky
18.6. – 21.6. dvůr OÚ, Nové Středokluky, Černovičky
17.9. – 20.9. dvůr OÚ, Nové Středokluky, Černovičky
19.11. – 22.11. dvůr OÚ, Nové Středokluky, Černovičky

Upozorňujeme občany, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro potřeby fyzických osob přihlášených v obci k trvalému pobytu či pro vlastníky nemovitostí. Na dvoře OÚ budou k dispozici vždy v pátek od 14,00 do 18,00 hod. a o víkendu (SO, NE) od 9,00 do 12,00 hod. Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (lednice, televizory, monitory, barvy, chemikálie apod.), stavební suť, pneumatiky, zemina nebo bioodpad.