Svoz odpadů v obci Středokluky v roce 2018

publikováno 5. 1. 2018

Svoz odpadů v obci Středokluky v roce 2018

Termíny svozu tříděného odpadu firmou „FCC“:

Textil (dvůr OÚ):                           pravidelně každá lichá                   STŘEDA

Plasty (žluté kontejnery):            pravidelně každý                            ČTVRTEK          

Nad Běloky + Černovičky             pravidelně každé                            PONDĚLÍ

Papír (modré kontejnery):           pravidelně každé                            ÚTERÝ              

Sklo (zelené kontejnery):             pravidelně každý druhý sudý         PÁTEK              

 

Svoz komunálního odpadu od občanů firmou „FCC“ (popelnice):

pravidelně každou STŘEDU

Svoz bioodpadu firmou „FCC“: od 5.dubna každý sudý čtvrtek            

Svoz nebezpečného odpadu firmou „FCC“:

termíny budou upřesněny

 (linka pro občany v případě reklamací na svoz komunálního odpadu nebo bioodpadu)É Reklamační linka firmy „FCC“: 220 930 524

 Přistavení velkoobjemových kontejnerů pro občany v roce 2018:

 Termín:                                         Místo:

  1. 3. – 18. 3. dvůr OÚ, Nové Středokluky
  2. 6. – 24. 6. dvůr OÚ, Černovičky
  3. 9. – 23. 9. dvůr OÚ, Nové Středokluky
  4. 11. – 25. 11. dvůr OÚ, Černovičky

 Upozorňujeme občany, že tyto kontejnery jsou určeny pouze pro potřeby fyzických osob přihlášených v obci k trvalému pobytu či pro vlastníky nemovitostí. Na dvoře OÚ budou k dispozici vždy v pátek od 14,00 do 18,00 hod. a o víkendu (SO, NE) od 9,00 do 12,00 hod. Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad (lednice, televizory, monitory, barvy, chemikálie apod.), stavební suť, pneumatiky, zemina nebo bioodpad.