Zákaz vyvážení odpadu k čistírně odpadních vod (včetně biologického)

publikováno 20. 2. 2019

Vážení sousedé,

upozorňujeme, že v letošním roce platí zákaz svážení odpadu na jakékoli veřejná prostranství včetně BIOODPADU. Tento zákaz platí také pro plochu, která leží v blízkosti čistírny odpadních vod.

Pokud máte ze své zahrady trávu, větve či jiný rostlinný biologický odpad, vyvezte ho prosím na dvůr obecního úřadu v Lidické ulici do příslušného kontejneru či vedle, pokud se jedná o větve.

Pro firmy a jiné organizace platí, že jsou odpovědny za svůj odpad samostatně a nemohou tento odpad ukládat na obcí zřízená místa.

Děkujeme.