Nový kontejner na bioodpad

publikováno 11. 5. 2015

Na dvoře obecního úřadu je stabilně přistaven kontejner na biologický rozložitelný odpad rostlinného původu.

Přístupný je vždy v

Pondělí 8:00 – 18:00

Úterý 8:00 – 14:00

Středa 8:00 – 17:00

Čtvrtek 8:00 – 14:00

nebo po předchozí domluvě.

Kontejner na bioodpad