Návrhy jednacích řádů zastupitelstva, komisí a výborů

publikováno 25. 1. 2019

Zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce. Všechna nejdůležitější rozhodnutí vychází z tohoto orgánu. Zastupitelstvo zřizuje výbory, jako poradní orgány pro svoji činnost. Ze zákona musí zřídit finanční a kontrolní. Další výbory jsou na libovůli Zastupitelstva. Naše obec plánuje k výše zmíněným zřídit také výbory pro dvě naše osady a již zřizuje Redakční radu Středoklucké Střely, která má formu výboru a vlastní pravidla fungování.

 

Starosta obce má stejné právo vytvořit pro sebe poradní orgán, který je ovšem odpovědný pouze jemu. Dle povodňového plánu vytváří povodňovou komisi (zde má i své úkoly), dále v minulém volebním období byla vytvořena Školská a sociální komise. Nějakou dobu fungovala komise volnočasová, nebyla ustanovena komise Stavební.

Komise i výbory mají poradní funkci, záleží na zastupitelstvo a starostovi, zda jejich doporučení přijmou a budou se jimi řídit. Věříme, že se stanou respektovanými orgány.

Návrh jednacího řádu Zastupitelstva obce Středokluky_0,5

Návrh jednacího řádu výborů_0,5

Návrh jednacího řádu komisí_0,5