Letní dotační program obce - výzva pro spolky

publikováno 2. 7. 2018

Letní dotační program 2018

Obec Středokluky vyhlašuje letní dotační program dle Pravidel udělování dotací obce Středokluky na podporu kulturního, sportovního, spolkového využití volného času.

Účel dotace

Dotace je určena na rozvoj společenských, sociálních, sportovních, vzdělávacích i kulturních aktivit na území obce Středokluky a občanů této obce při reprezentaci obce.

Podmínky udělení dotace

Okruh žadatelů, podporované aktivity, uznatelné náklady, podmínky udělení dotace a další podrobnosti k dotacím udělovaným obcí Středokluky obsahuje dokument

„Pravidla udělování dotací obce Středokluky na podporu kulturního, sportovního, spolkového využití volného času“,

který je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách obce Středokluky (www.stredokluky.cz/dotace-spolky) nebo v kanceláři Obecního úřadu Středokluky.

Žádost

 • Formulář žádosti je dostupný na webové prezentaci obce www.stredokluky.cz/dotace -spolky/ nebo v kanceláři Obecního úřadu Středokluky.
 • Žádosti budou přijímány do 15.8.2018
 • Jeden subjekt může podat:
 • 1 žádost na podporu provozních výdajů
 • 5 žádostí na projekty.
 • 5 žádostí na investice.
 • Vzor žádosti je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

dotace

 • Celková výše poskytnutých prostředků pro tento program je 150 tisíc. Kč.
 • Prostředky budou čerpány mezi 1.zářím a 31. prosincem 2018.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost je 50 tis. Kč.
 • Prostředky mohou být výjimečně vyúčtovány i zpětně.
 • Kompletní vyúčtování proběhne do 19. prosince 2018.

Tento program byl schválen Zastupitelstvem obce Středokluky usnesením č.35/18 ze dne 21. 6. 2018

Zveřejněno dne: 2. 7. 2018                                                                                       Jaroslav Paznocht
Starosta obce Středokluky