Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Krajinný plán obce Středokluky – Územní studie krajiny

Plán prací:

✅Zadání

✅Analýza veřejných informací

✅Setkání nad mapou s občany osady (15.1.2020)

✅Zpracování výsledků

✅Vytvoření návrhu KPOS

Zveřejnění návrhu veřejnou vyhláškou

Veřejné představení a projednání návrhu (4. 6. 2020) - ZÁPIS_z projednání návrhu KPOS

Připomínkování (do 17. 6. 2020)

Vypořádání připomínek

Finální návrh

Autorem Krajinného plánu obce Středokluk - Územní studie krajiny  je krajinářský ateliér in-site z Prahy.

 

"Vnímáme kontext. Inspirujeme se krajinou. Hledáme rovnováhu.
Preferujeme udržitelnost. Pracujeme s vodou, s místními materiály, s domácími druhy rostlin.
Spojujeme funkčnost s designem. Baví nás nová řešení. Prostor je hra. Tvoříme místa pro život."

 

Mezi výsledky jeho práce patří například Krajinářská koncepce Kostelní Lhota

O KPOS se stará tým v čele s Evou Jeníkovou.

Více se o společnosti in-site dozvíte na jejich webu: http://www.in-site.cz/

Co je Krajinný plán obce Středokluky - Územní studie krajiny (KPOS)

KPOS má dva cíle. Prvním cílem je dát obci dlouhodobý plán péče o krajinu obce Středokluky. KPOS má určit místa, která jsou ohrožena erozí, kde je vhodné vsakovat dešťové vody a kde využít rekreační potenciál krajiny.

Druhým cílem ve zjednodušené formě tuto dokumentaci registrovat a využívat při přípravě obecních i regionálních územně plánovacích podkladů včetně územního plánu obce Středokluky. Orgány státní správy při svém projednání budou nuceny k této registrované studii přihlížet. Zároveň se během projednání k ní vyjadřují.

NÁVRH KPOS

Veřejná vyhláška (PDF)

Celou studii krajiny naleznete zde:

  1. Problémový výkres (A1) (PDF)
  2. Hlavní výkres (A1) (PDF)
  3. Výkres změn (A1) 10-3 VYKRES ZMEN A1 (PDF)

Celá studie:

  1. KPOS část 1 (PDF)
  2. KPOS část 2 (PDF)
  3. KPOS část 3 (PDF)
  4. KPOS část 4 (PDF)
  5. KPOS část 5 (PDF)

KPOS je rozdělen na 5 částí z důvodu technického omezení, pokud máte zájem o jeden dokument, pište na obec@stredokluky.cz.

Výkres naleznete také na www.gobec.cz/stredokluky

Veřejné projednání KPOS proběhlo 4. června 2020 od 17:00 v Obecním servise (Kladenská 117, Středokluky)

ZÁPIS_z projednání návrhu ÚS KRAJINNÝ PLÁN STŘEDOKLUKY