Vyjádření k přijetí úvěru ve formě kontokorentu

publikováno 16. 10. 2019

obec Středokluky za posledních pět let nikdy neměla méně prostředků na svých účtech, než kolik v daný moment dlužila svým partnerům, nikdy ovšem v posledních 20 letech nebudovala tak velkou stavbu jakou je čistírna odpadních vod. Stavba čistírny vyjde celkem (včetně projekce a poradenských služeb) na nejméně 41 milionů korun. V předešlých letech byly proplaceny služby za 1,6 mil. Kč, v letošním roce byly proplaceny práce za 12,1 mil. Kč, do konce roku zaplatíme zhruba další 4 miliony korun.

Velkým úspěchem bylo získání dotace ve výši zhruba 24 milionů korun (roční rozpočet obce), dalšími způsoby financování jsou dary Letiště Praha ve výši 2 miliony Kč, zhruba 1,8 mil. Kč by se měla podílet obec Běloky. V příštím roce budeme žádat o další dotaci Středočeský kraj (až 5 mil. Kč). I bez této dotace jsme již v říjnu 2019 zaplatili z úspor a části daru letiště kompletní podíl naší obce na této investici.

Dotace Operačního programu Životní prostředí je vyplácena průběžně na základě vystavených faktur. První výplata přijde později, než jsme očekávali, nejspíše koncem roku. Takže z vlastních prostředků obce bude proplaceno již téměř 20 milionů Kč, tedy prakticky veškeré loňské příjmy obce bez dotací. Aby obec mohla financovat svůj běžný provoz, dokončit zahradu MŠ, opravovat cesty, předfinancovat hasičské dopravní vozidlo, dokončit architektonickou soutěž, vytvořit dětské hřiště na koupališti a další běžné činnosti, potřebuje k tomu náležité množství prostředků.

Obec od začátku věděla, že množství zdrojů v určitém období nemusí stačit, ale schválená veřejná zakázka na investiční úvěr se nestihla realizovat. Proto vzhledem k udržení dobré pověsti naší obce bylo přistoupeno k poptání úvěru, který by nám pomohl překlenout období do vyplacení dotace OPŽP. Jeho výše byla stanovena na 3 mil. Kč. Z nabídek několika oslovených bankovních domů vyplynul jako nejvýhodnější způsob řešení tzv. kontokorent. Můžeme čerpat na bankovním účtu do mínusu a bez poplatku zase peníze vracet. Obec bude platit pouze úrok za čerpané prostředky ve výši zhruba 2,2 %, a velice nízký poplatek za rezervaci nevyčerpaných prostředků (300 Kč ročně).

Je pravděpodobné, že na jaře roku 2020 budeme ve stejné situaci a budeme potřebovat ještě více prostředků než nyní, proto budeme žádat nejspíše o investiční úvěr ve výši 15 milionů Kč, který bude splacen z obdržených dotací.

Obec nyní nemá žádné půjčky. Pokud bychom čerpali celý kontokorent, jedná se o 15 % ročních příjmů obce. Proto neohrozí dlouhodobou finanční stabilitu obce a po proplacení dotací Operačním fondem Životní prostředí obec splatí všechny své závazky, aby byla schopná v příštím období financovat své dlouhodobé projekty a na konci roku 2020 po dokončení čistírny a dalších projektů být stále v přebytku.