Kontejner na jedlé oleje

publikováno 20. 12. 2018

Do ulice Školské (k sokolovně/obchodu) byl umístěn nový kontejner na rostlinné oleje a tuky.

Tuky vypouštěné do splaškové kanalizace způsobují problémy na ČOV a především v potrubí, dochází k ucpávání.

Do sběrné nádoby:

 

PATŘÍ:                     – přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.

 

NEPATŘÍ:   – směsný (komunální) odpad

– živočišné tuky (sádlo, lůj)

– motorový olej

– plast (krom lahví s olejem)

– sklo

– papír

– nápojové kartony (europack)

– Baterie, elektromateriál

– textil a obuv

– biologický odpad

– zdravotnický materiál