Kastrace opuštěných koček ve Středoklukách

publikováno 20. 9. 2023

Obec se dlouhodobě zabývá problematikou opuštěných koček a to jak z hlediska právního, tak z praktického hlediska. Nyní zastupitelstvo obce Středokluky schválilo na svém jednání “ Kastrační program obce Středokluky“.

V okolí „Horních bytovek“ se dlouhodobě vyskytuje skupina opuštěných nebo toulavých koček. Místní obyvatelé je krmí a kočky se rychle množí. Bohužel zde dochází i k úhynu nechtěných koťat a velmi špatným životním podmínkám. 
Obec má delší dobu domluvenou kastraci zvířat v místní veterinární ordinaci. Doposud byl ale největší problém s následnou péčí po kastraci a samotným odchytem, který za obec nemůže provádět neškolená osoba. Místní obyvatelé se nabídli, že zajistí odchyt koček a následnou péči, pokud obec uhradí kastraci. Tento postup byl konzultován i s Krajskou veterinární správou.

Zároveň tímto upozorňujeme majitele toulavých koček, aby své mazlíčky drželi v blízkosti domova. V nadcházejících týdnech dojde k odchytu a kastraci opuštěných koček.

Po telefonické domluvě s MVDr. Milanem Dudkem  – 607 847 371, je možné donést opuštěné, odchycené zvíře do veterinární ordinace ke kastraci. 

V ordinaci bude dostupný k vyplnění záznamový list kastrace, ten je možné donést i předem vyplněný viz. příloha.

Zákrok bude hrazen obcí Středokluky přímo veterinární ordinaci na základě faktury a přiloženého záznamového listu.