Taktické cvičení SDH Středokluky

publikováno 28. 1. 2019

Taktické cvičení JSDHO Středokluky konané 25. 1. 2019 ve firmě EJ grinding technology a. s., Středokluky, Lidická 66.
Cvičení proběhlo podle připraveného harmonogramu nástupem v 15.00 hod v hasičárně.
Zúčastnění byli seznámeni s podrobným plánem a jednotlivci se svou činností v místě cvičení. Pokyn k výjezdu dal velitel jednotky Jiří Černý za přítomnosti zástupce firmy pana Zděnka Karfíka pomocí radiostanice veliteli družstva Martinu Šedovy v 15.12hod ze závodu EJ, aby bylo možno sledovat činnost jednotky a připomínkovat nedostatky.
Použitá technika: Tatra 815 cas 32 s posádkou 1+3
Ford Tranzit s posádkou 1+5
Spojení bylo zajištěno kapesními radiostanicemi Hytt
Použité prostředky: 4x hadice B75 20m, 1x hadice C52 20m, 1x třícestný rozdělovač, 1x proudnice C52 turbosupon.
Spotřeba vody cca 300 litrů.
Jednotka ověřila funkčnost suchovodu na velké montážní hale přivedením dopravního vedení, které bylo zavodněno až do ústí suchovodu, na kterém nebyly zjištěny žádné závady a zařízení odpovídá požadovaným parametrům. Dále dva členové prošli pochozí plošiny na střeše haly.
Zařízení bylo po skončení akce uvedeno do původního stavu a uzamčeno.
Následně jednotku zástupce firmy pan Karfík provedl po objektech celé firmy a upozornil na důležitá místa, jako jsou hlavní uzávěr vody, plynu, centrální vypnutí elektrického proudu a tlakové nádoby. Hasiči věnovali zvláštní zájem označení únikových cest, umístění přenosných hasících přístrojů a hydrantů.
Po ukončení prohlídky se velitel jednotky a velitelé družstev seznámili s poplachovým plánem a dokumentací pro zdolávání požáru, dokumentaci na recepci předvedl za přítomnosti pana Karfíka službu konající člen ochranky.
Hodnocení:
Po příjezdu se členové věnovali práci s věcnými prostředky přesně podle plánované činnosti, s ohledem na povětrnostní podmínky, aby nedošlo k úrazu při práci s vodou. Po návratu na základnu proběhlo vyhodnocení akce velitelem družstva Martinem Šedou a velitelem jednotky Jiřím Černým s kladným výsledkem.

Zpět do výpisu galerií