SDH Středokluky

publikováno 9. 5. 2018

Členové naší jednotky se účastnili praktického školení nositelů dýchací technik v areále bývalé huti Poldi Kladno. Školení bylo pořádáno HZS Kladno.
Ve sklepních prostorách bývalé koksovny se nacházelo ohnisko požáru. Úkolem hasičů bylo oheň najít a potom pomocí 1 C proudu zlikvidovat.
Akce proběhla podle představ školitelů a nám přinesla, po práci na cvičných poligonech reálný pohled na práci v zakouřeném prostoru.

Zpět do výpisu galerií