Rizikové prořezání zeleně - cesta k ČOV

publikováno 11. 8. 2017

Na příjezdové komunikaci k ČOV proběhlo ve dnech 9. a 10. srpna 2017 rizikové prořezání zeleně. Především přerostlé vrby již ohrožovaly bezpečnost chodců na cestě k rybníku i projíždějících vozidel správce ČOV, obce, hasičů a rybářů, kteří jediní mají oficiální povolení ke vjezdu na tuto komunikaci.

Byly ořezány téměř všechny větve, které zasahovaly nad komunikaci a hrozily zřícením. V minulých měsících došlo již ke třem pádům větví na komunikaci (viz jedna z fotografií se zlomenou větví). Věříme, že byl problém krátkodobě vyřešen. Souběžně již probíhá příprava studie renaturace této části Dolanského potoka.

Zpět do výpisu galerií