Stavba čistírny odpadních vod září 2019 (z jeřábu)

publikováno 5. 10. 2019

Kovová konstrukce byla v době fotografování téměř hotová. V době zveřejnění této fotogalerie už je připravena betonáž první poloviny sdruženého objektu, která proběhne po 8. 10. Na fotogalerii je vidět nový sdružený objekt, starý oxidační příkop, usazovací nádrže i další původní objekty. Další fotografie ukazují také celé údolí – rybník Pod Panskou, ulice V Lukách a V Chaloupkách apod.

Zpět do výpisu galerií