Bezpečná chůze Nové Středokluky - 18.1.2019

publikováno 18. 1. 2019

Projekt výstavby chodníků, přechodu přes železniční trať a rekonstrukce vjezdů pokračuje i v zimě. Práce probíhaly od 7. 1. V době kontroly byly hotovy všechny vjezdy. Dokončen byl chodník v blízkosti železniční trati včetně odvodnění u vjezdu na sousední pole. Ve směru na Středokluky byly osazeny obrubníky, kompletně připraveno veřejné osvětlení (bude instalováno 7 lamp z nichž dvě budou nad přechodem), jsou připraveny sloupky pro značky a zrcadlo a v den kontroly byla dokončena jedna strana přechodu, přičemž ke druhé bylo doplněno odvodnění, aby zde nestála voda.

V nejbližších dnech bude dokončena dlažba na zbývajícím úseku a osazeny stožáry veřejného osvětlení. Následně nastoupí elektrikáři, kteří budou instalovat svítidla a informační radar.

Obec připraví žádost o změnu dopravního značení vztahujícího se k výjezdu ze zástavby s ujasněním přednosti v jízdě.

Poslední část v dráze dokončí odborná firma do konce května dle povolení SŽDC.

Prosíme pohybujte se v místě stavby opatrně.

Zpět do výpisu galerií