Dotazníky - volnočasové aktivity, lektoři

publikováno 25. 6. 2022
Ve Střele jsme slibovali dotazníky k volnočasovým aktivitám, tak tady jsou:
Ve Středoklukách působí hned několik pravidelných kroužků, kurzů, cvičení. Chtěli bychom pomoci s jejich kooperací, s využitím volných prostor a hledat nové lektory i témata. Proto obec vytvořila dva dotazníky – jeden pro dnešní i budoucí lektory a druhý pro zájemce malé a velké nebo jejich rodiče.
Na základě dotazníků můžeme hledat další zájemce, vytvořit kalendář a také se snažit, aby se kroužky pro podobné skupiny nekřížily.
Chtěli bychom, aby zájemci o kvalitní trávení volného času nemuseli jezdit někam daleko. Chtěli bychom, aby děti ze školy nemuseli vozit rodiče po širokém okolí, aby si je lektoři mohli vyzvedávat z družiny či mohli chodit bezpečně sami. Věříme, že se podaří získat areál bývalé střední školy a Kubrovka se stane středobodem trávení volného času ve Středoklukách. Se srdcem v budově č.p. 105, kde bychom si přáli udělat moderní kulturní centrum s knihovnou, klubovnami a dalším zázemím jak pro sokolovnu, tak pro celý areál.
Dotazníky budou jistě také podkladem pro připravovanou strategii sportu naší obce bez které nemůžeme žádat o některé dotace.
Vyplňte prosím dotazník, řekněte nám váš názor. Pokud se projeví dostatečný zájem o nějaká témata, budeme se snažit najít cestu, jak kroužky příští školní rok otevřít.
Také bychom chtěli požádat všechny lektory, kteří již nějaké kroužky či jiné vzdělávací, sportovní či volnočasové aktivity pro veřejnost provozují nebo by chtěli, aby vyplnili dotazník pro ně určený.