Letiště Praha opět spouští oblíbené grantové programy. Letos rozdělí přes 45 milionů korun

publikováno 16. 2. 2024

Program VENTILACE pro majitele bytů a domů (týká se pouze Nových Středokluk)

V rámci protihlukových opatření Letiště Praha spustilo další ročník programu Ventilace. Majitelé nemovitostí mohou získat až 100 % nákladů na pořízení různých druhů ventilačního systému včetně instalace. Loni dosáhl průměrný příspěvek výše 234 000 korun. Letos se chystá letiště rozdělit zhruba 20 milionů korun.

Ventilační zařízení zajišťuje nepřetržitou výměnu vzduchu v uzavřených místnostech bez nutnosti otevírat okno. Do místnosti přivádí čerstvý vzduch, který prochází přes účinné filtry tak, aby se zabránilo pronikání prachu, vlhkosti, alergenů i plísní. Systémy zároveň využívají rekuperaci, tedy zpětné získávání tepla.

Příjem žádostí se otevře/otevřel 19. 2. 2024 a bude probíhat do naplnění kapacit (přihlášení cca 80 zájemců).

Program BIODIVERZITA na obnovu různorodosti krajiny

Na podporu druhové rozmanitosti, regeneraci krajiny, přirozeného zadržování vody i osvětovou činnost je zaměřen grantový program Biodiverzita s letošním rozpočtem 3 miliony korun. O finanční příspěvek se mohou hlásit obce a městské části, školská zařízení, neziskové organizace a výzkumné organizace z okolí letiště. Zájemci mohou na projekt získat až 300 tisíc korun.

V loňském roce byly podpořeny všechny přihlášené projekty. Jednalo se o různé aktivity od výsadby druhově pestrých luk, založení dešťových záhonů, opatření na podporu bezobratlých i praktickou enviromentální výchovu ve spolupráci s oborovými specialisty.

Žádosti je možné posílat do 30. 4. 2024.

Program DOBRÉ SOUSEDSTVÍ na veřejně prospěšné projekty

Cílem programu je podílet se na rozvoji občanské společnosti v obcích a městských částech situovaných v blízkosti letiště. Na podporu kultury, zájmové činnosti i neziskové oblasti je v letošním roce připraveno 24 milionů korun. Žádost o finanční příspěvek si mohou podat podporované obce a městské části a zároveň také občanská sdružení, sportovní kluby, zájmové organizace a obecně prospěšné společnost, které mají v dané lokalitě sídlo.

Grant bude vyhlášen v dubnu, kdy bude na webových stránkách zpřístupněn elektronický přihlašovací formulář.

 

Veškeré informace o grantových programech, přesná pravidla i způsob podání žádosti naleznete na webových stránkách Letiště Praha v sekci Pro naše sousedy.

https://www.prg.aero/pro-nase-sousedy

 

V případě dotazů nejen ke grantovým programům můžete zároveň napsat na: sousede@prg.aero