Architektonická soutěž Centra obce Středokluky - poslední odpovědi na dotazy

publikováno 3. 6. 2019

Poslední odpovědi na dotazy v přiloženém odkaze níže.

Obec Středokluky vyhlašuje v souladu s Českou komorou architektů architektonickou soutěž nazvanou „Centra obce Středokluky“

Soutěž je kombinovaná.

Předmětem soutěže je zpracování architektonicky – urbanistického návrhu za účelem nalezení co nejlepšího řešení center obce Středokluky, historického, současného a servisního centra obce.
Předmětem soutěže je také umístění a řešení obecního úřadu s doplňkovými funkcemi a řešení objektu dobrovolných hasičů a technických služeb obce.

Řešené území veřejných prostranství soutěže je definované třemi uzlovými centry obce Středokluky (historickým, současným a servisním), ulic mezi nimi a jejich nejbližším okolím.

Pro všechny části je zásadní řešení povrchů, dopravní obsluhy, pobytové kvality, možnosti využití pro rozdílný program a výsadby.

Je vhodné pracovat s principy zelené infrastruktury.

Veškeré informace jsou na http://www.stredokluky.cz/COS